תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1 תקנון זה הינו בעבור אתר חברתSeo-Rush  (להלן: “הסוכנות”) ואינו סותר את כל האמור ו/או הקבוע בכל מסמך ו/או תקנון ו/או הסכם אחר הנערך ו/או מפורסם על ידי הסוכנות.

1.2 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לכל אדם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ובכפוף להוראות הדין החלות על זכויות יוצרים כפי שיפורט בתקנון זה.

1.3 הגלישה והשימוש באתר יחשבו להסכמה מצד המשתמש ו/או הגולש ו/או המזמין, לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4 הסוכנות רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות, אם יפר את תנאי התקנון.

1.5 הסוכנות רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

1.6 האתר וכל המפורסם בו הינם בגדר קניין רוחני בלעדי של הסוכנות, אשר לה זכויות יוצרים על כל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או מידע ו/או סרטון הנמצאים באתר.

1.7 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

1.8  אין להעתיק ו/או לצלם ו/או להעביר ו/או להשתמש בכל תוכן ו/או מלל ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או מידע הכלולים ו/או מפורסמים באתר, זאת מבלי לקבל אישור בכתב ומראש מהנהלת הסוכנות. 

1.9 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

1.10 הלקוח מתחייב לא ליצור קשר עם האתרים המפרסמים ברשת תוך שימוש במחירון הסוכנות או בשמה, לרבות לקבל הצעת מחיר או פניה כלשהי ללא רשות מראש ובכתב מטעם הסוכנות.

1.11  בכוונת הסוכנות כי האתר והשירותים המוצעים בו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הסוכנות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. הסוכנות רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות מכל סיבה שהיא.

1.12  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הסוכנות.

1.13  הסוכנות אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר המפרסם. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

1.14  הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

1.15  הסוכנות עשויה לעשות  שימוש בקבצי “קוקיז” ובממשקים של נתוני סטטיסטיקה פנימיים במטרה לשמור על תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים, לניתוח של תנועת הגולשים באתר, על הרגלי גלישה באתר, על ניתוח קליקים ועל זמן שהייה באתר. חשוב להדגיש כי מידע זה נשמר והוא אנונימי ולא מצוין בו השם של הגולש או כל פרט מזהה אחר.

1.16  הפניה לאתרים לאחר או לפני פרסום המאמרים לפחות לתקופה של שנה ממועד הפרסום האחרון דרך השירות אסורה בהחלט.

1.17  לכל בקשה או בעיה יש לפנות לסוכנות ורק אם הסוכנות לא תסייע למזמין, ניתן לפנות לאתר המפרסם.

1.18  כל נזק שיגרם לסוכנות בעקבות ו/או כתוצאה מפניה ישירה של המזמין לאתרי המפרסמים ברשת תחשב הפרה של ההסכם ועל המזמין לשאת בנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או עתידיים שעלולים להיגרם לסוכנות. 

1.19  על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

1.20  מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2. שירותי הסוכנות

2.1  הסוכנות מעניקה שירותים בתחום ליווי הקמה וקידום של אתרים וכן שירותי כתיבת תכנים וקידום פרסום ושיווק במרשתת באמצעות אתרי תוכן שונים.

2.2  שירות ליווי הקמה וקידום כרוך בהתקשרות ישירה בין הלקוח לבין הסוכנות, בהתאם להסכם שירותים שיחתם בין הצדדים, ולאחר שהסוכנות תקבל מהלקוח את מלוא המידע הדרוש ובהחלטת הצדדים על התקשרות משותפת.

2.3   למען הסדר הטוב יובהר כי לקוח שיפנה לסוכנות דרך אפשרות “יצירת הקשר” שבאתר מצהיר ומקבל כי הסכם ההתקשרות שייחתם הינו מסמך משלים ואינו בא לגרוע ו/או להחליף תקנון זה.

2.4   שירותי כתיבת תכנים וקידום פרסום ושיווק במרשתת ניתנים לרכישה מקוונת באמצעות אתר הסוכנות ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון זה.

3. רכישת מוצרים ושירותים מהאתר

3.1  רכישה מוצרים ושירותים הניתנים ישירות מהאתר כפופה למסירת פרטים מזהים.  לאחר שהמזין יוסיף לסל-הקניות שבאתר את השירותים המבוקשים, על המזמין להזין בטופס המקוון את הפרטים המבוקשים לרבות: שם, שם משפחה, שנת לידה, מספר טלפון, כתובת מגורים ודואר אלקטרוני.

3.2  כל השדות הנדרשים הינם חובה. ללא מילוי שדות החובה לא יהיה ניתן להשלים את ההזמנה.

3.3  לאחר השלמת הפרטים, יאשר המזמין את פרטי ההזמנה, נכונות הפרטים שמסר ויאשר כי הוא קרא את תקנון האתר וההזמנה.   

3.4  לאחר השלמת ההזמנה. המזמין יאשר את כל הפרטים של ההזמנה ואת הנכונות של הפרטים שאותם הוא מסר.

3.5  הפרטים שהמזמין מסר ואישר יוזנו בטופס הזמנה מקוון.

3.6  לאחר מסירת הפרטים לעיל ואישורם על ידי הלקוח, ימסור הלקוח את פרטי התשלום: מספר כרטיס אשראי, תוקף, קוד כרטיס לביטחון (3/4 ספרות לפי סוג הכרטיס) ופרטי תעודת זהות. הסוכנות מבהירה כי סליקת כרטיסי אשראי לא נעשית על ידה באופן ישיר אלא באמצעות חברת סליקה, כך שכל דחייה ו/או סירוב ו/או חוסר יכולת בשימוש בכרטיס אשראי כלשהו לא יהווה עילה לטענה כלפי הסוכנות.

3.7  לסוכנות תהא האפשרות לעדכן פרטי תשלום נוספים מלבד כרטיסי אשראי, לרבות ארנקים דיגיטליים שונים, אך אינה מתחייבת לעשות זאת.

3.8  הפרטים כמו שהזין המזמין בטופס של ההזמנה ישמשו כראיה חלוטה לנכונות של הפעולות.

3.9  הסוכנות תחל בעבודתה לאחר אישור חברת האשראי כי העסקה אושרה. כל עיכוב ו/או סירוב משמעותו אי תשלום וללקוח/למזמין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הסוכנות בגין אי עמידה בזמנים, בהתחייבויות או באי מתן שירותים.

3.10  מועד תחילת מתן השירותים יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.  

3.11  הסוכנות שומרת על זכותה להפסיק שימוש בכל אמצעי תשלום או להתחיל שימוש באמצעי תשלום אחר.

4. מדיניות ביטול והחזרים

4.1   הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות שתוקננו מכוחו. למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי כתבות שמפורסמות דרך הסוכנות מסומנות בפרסום בתור “תוכן שיווקי” או “כתבות פרסומיות” או “תוכן ממומן” או כל ניסוח אחר לפי שיקולי האתר.

4.2   הלקוח מצהיר בזאת כי ברור לו שכל ביטול מחויב בדמי ביטול עסקה בהתאם לחוק ולפי היקף העבודה הזמן והוצאות שהסוכנות השקיעה בהזמנה ו/או בשירותים שהתבקשה לספק ללקוח.

4.3   מדיניות ביטול הזמנה לא תחול במקרה של הזמנת שירות ייחודי ללקוח, שכן שירות שכזה לא ניתן להעברה או מכירה לאחר, כך שאין דמי ביטול במקרה שכזה. 

4.4   הודעה על ביטול הזמנה יש לשלוח לדואר אלקטרוני: [email protected]  

4.5   אחרי קבלת הודעת הביטול, הסוכנות תשיב ללקוח סכום כספי בניכוי דמי הביטול בגובה של חמישה אחוז מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מבין אלו, למעט במקרה של עסקה שלא מחויבת בהחזר.  

4.6   המזמין לא יהא זכאי להחזר כספי במקרה של ביטול מסיבות שלא קשורות בסוכנות ו/או בשל אי מתן שירותים מכל סיבה שקשורה במזמין או בצד שלישי.  

4.7   לסוכנות שיקול דעת בלעדי להפסיק או לבטל את ההתקשרות ו/או מתן השירותים, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, או להפסיק מכירת שירותים או עסקה או לבטל הזמנה, מלאה או חלק ממנה או להפסיק את הפעילות באתר, את כל הפעילות או רק חלק מהפעילות.

4.8   הודעה על ביטול ו/או הפסקה מצד הסוכנות תימסר למזמין בהקדם ומיד לאחר מכן תימנע הסוכנות מכל חיוב של כרטיס האשראי של המזמין או תחזיר לו את הכסף אשר ששולם עבור המוצרים, אם שולם, אלא אם השירות סופק למזמין/ללקוח קודם להודעת ההפסקה במלואו.

4.9   למעט דרישה להשבת כסף ששולם עבור שירותים לא תהיה למזמין כל דרישה, כל טענה או כל תביעה אחרת לסוכנות בשל ביטול העסקה.  

4.10  אם תגלה הסוכנות כי שירות או מוצר שהוזמן אינו נגיש או שאזל מהמלאי, רשאית הסוכנות להציע למזמין חלופה אחרת שוות ערך או לבטל את ההזמנה. אם ההזמנה בוטלה, הסוכנות לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים ישירים או עקיפים אשר נגרמו ללקוח או לכל צד שלישי אחר כולל הצורך ברכישה של המוצר אצל צד שלישי במחיר אחר.

4.11  אין החזר כספי למזמין לאחר שתוכן הועלה למרשתת, והוסר על ידי גורם כלשהו שלא תלוי בסוכנות.

5.  שירותי שידוך, תיווך ופרסום במדיה

5.1   הסוכנות מציעה באתר שירותי פרסום במדיה שונה, קידום ופרסום באמצעות אתרים שונים במרשתת.

5.2   הלקוח/המזמין מצהיר בזאת כי ברור לו שהשירותים הניתנים אינם תלויים בסוכנות במישרין ולסוכנות אין שיקול דעת בהיקף הפרסום, משך הפרסום, החלטה על שינוי או הסרה של הפרסום משיקולים של המפרסם.

5.3   הסוכנות לא תהא אחראית לתוכן הפרסום, לשינויי בתוכן ו/או במלל, לכל שינוי עריכה הוספה או הסרה של תוכן ו/או תמונות ו/או פרטים מהפרסום ולמען הסדר הטוב הלקוח מצהיר כי כל טענה שתהא לו, תופנה ישירות לגורם אליו הופנה השירות.

5.4   כחלק מהשירות שהסוכנות מספקת למשתמשי האתר, הסוכנות רשאית לפרסם מחירון לשירותים המוצעים על ידה. הסוכנות שומרת על זכותה לעדכן את המחירים המפורסמים מעת לעת, כאשר הסוכנות מבהירה כי היא תלויה בין השאר במידע ותעריפים שמתקבלים מלקוחות ובעלי מקצוע שאין לסוכנות שליטה עליהם.  מחירון שתלוי בגורמים אחרים יתכן וישתנה בהתאם להנחיות הגורם ממנו ירכש שירות.  

5.5   הסוכנות עושה ככל שביכולתה להופעת כתבה באתר אליו ירכש הפרסום למשך שנה מיום הפרסום, אך ככל שהאתר יחליט על הסרת הכתבה מטעמים שלא קשורים בסוכנות, לא תהא ללקוח טענה או תביעה כנגד הסוכנות. 

5.6   מאחר שהסוכנות הינה מתווכת, לא תהא ללקוח כל טענה כלפי הסוכנות בגין פעילות בעלי האתרים המפרסמים בשינוי טקסטים מבחינתם ו/או טעויות כתיב ו/או ניסוח  ו/או כותרות לפי שיקול דעתם. לאתר המפרסם יש אפשרות לסרב לפרסם תוכן שנשלח לפרסום, במקרה זה הלקוח לא יחויב בתשלום. כל תיקון טעות סופר או טעויות הקלדה בתיאור המוצרים לא יחייבו את החברה.

6. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

6.1  האתר הינו פרטי ואין לראות בו ציבורי, לכן הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לחסום כתובות או גולשים משיקולים השמורים עמה וללא צורך המתן הסבר וסיבה לכך.  

6.2  כל פרסום מהאתר ו/או כל שירות שמוצע לא יכיל הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, לכן רק מפרסם הכתבה יהיה אחראי בלעדי על אופי הפרסום ועל ההשלכות והנזקים הנגרמים כתוצאה מהפרסום.

6.3  פרסומים יהיו באחריות המזמין בלבד. במקרים של נזקים המזמין יהיה חייב לפצות את הסוכנות לשלם עבור כל הוצאה שתיגרם לסוכנות או לאתר שבו פורסמה הכתבה, בעקבות פרסום שביצע המזמין.

6.4  כל תביעה בגין שימוש בתמונה בלתי חוקית ששלח המזמין במטרה להטמיע בכתבה באתר, תועבר למזמין והוא יהיה חייב לשאת באחריות על התביעה.

6.5   הסוכנות אינה אחראית לכל נזק אשר נגרם למפרסם הכתבות באתרים. גם במקרים של מחיקת קישורים על ידי הנהלת האתר, מפרסם המאמר לא יקבל פיצוי ו/או זיכוי.

6.6  הסוכנות לא תהיה אחראית על תוצאות של פרסום הכתבות. מוסכם ומובהר כי הסוכנות היא אך ורק גוף אשר מקשר בין כותב המאמר לבין האתר שבו מתפרסם המאמר. אם ייגרם כל נזק למפרסם, הסוכנות לא תישא באחריות לנזק.

6.7   הסוכנות עושה כל מאמץ כדי להגן על  כל הפרטים של המשתמשים הרשומים או על כל המינויים אשר רשומים באתר. במצבים שבהם יעלה בידיו של צד שלישי כלשהו להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת בין המשתמשים, בין החברים והגולשים באתר כי לא תהיה תביעה או דרישה כלפי הסוכנות.

7. אחריות

7.1  הסוכנות על נציגיה ועובדיה לא ישאו, לא במישרין ולא בעקיפין, באחריות באשר לנזקים הקשורים בכל דרך בכל פעולה שלא בוצעה על ידי הסוכנות באופן בלעדי ולא תישא באחריות כלפי צד ג’ לנזק שנגרם עקב פעילות של מבקר באתר ו/או לקוח של הסוכנות.  

7.2  הסוכנות לא תישא באחריות, עקיפה או ישירה, לנזקים אשר עלולים להיגרם בכל דרך שהיא כתוצאה משימוש באתר או בביצועי האתר.

7.3  הסוכנות לא תישא באחריות לנזקים שנובעים משימוש, הסתמכות או נטילת מידע אשר מתפרסם באתרים אחרים אליהם אפשר להגיע דרך אחד מהשירותים הניתנים באתר.

7.4  הסוכנות תבהיר כי היא עושה ככל שביכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ומומחים בתחומם, אך אין באפשרות הסוכנות להתעדכן בשינויים שעלולים להתרחש לאורך הזמן.  במידה ואתר שאינו באחריות ו/או בניהול ו/או בבעלות של הסוכנות חדל מלהתקיים, תעשה הסוכנות ככל שביכולתה לסייע למזמין בדרכים חלופיות אך ללא התחייבות ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה כנגד הסוכנות.

7.5  הסוכנות לא תישא באחריות לכל פעילות של גורם שאינו נמצא בשליטתה המלאה.  

7.6  הסוכנות לא תהיה אחראית ואינה יכולה לערוב ולכן לא תישא באחריות להפרה של כל הצהרה או התחייבות של בעלי המקצוע או אתרים אחרים אשר עובדים בשיתוף פעולה עם הסוכנות ולא תהיה צד לכל התקשרות או התחייבות בין המשתמשים לכל צד שלישי אחר.  

7.7   הסוכנות לא תישא באחריות במקרה של תקלות טכניות או תקלות לאחר עלייה המאמר והקישור, ניתן לשלוח בקשות לתיקון, אך הסוכנות אינה מתחייבת שהדבר יתוקן בפועל / יתקבל מצד העורך.

8. זכויות יוצרים

8.1   הסוכנות הינה הבעלים הבלעדי של הקניין הרוחני הנמצא באתר ו/או נערך על ידה, כולל זכויות יוצרים, דגמים, פטנטים וסודות מסחריים, לרבות של כל צד שלישי אחר שנתן רשות לסוכנות להשתמש בהם.

8.2 זכויות היוצרים וקניין רוחני חלים על נתוני האתר, לרבות אך לא רק כתבות ומאמרים, תיאורי מוצרים, עיצוב מוצר, רשימת מוצרים באתר וכל פרט אחר אשר קשור להפעלת האתר.

8.3  כל זכויות הנ”ל חלות גם על שם האתר, כתובת האתר, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים. אלו רכוש בלעדי של הסוכנות וחל איסור לעשות בהם כל שימוש ללא קבלה של הסכמה, מראש ובכתב, של הנהלת האתר.

8.4  חל איסור מוחלט על העתקה, שיווק, הפצה, מכירה, שכפול, מסריה או השכרה של כל מידע המצוי באתר, כולל תכנים, תמונות, מוצרים, סימני מסחר רשום או מוכר, בלי לקבל אישור מראש ובכתב מהסוכנות.

8.5  אין לבצע קישור מכל מקום שהוא לתכנים שמצויים באתר, שאינם דף הבית של האתר, ואין להציג או לפרסם  את התכנים מהאתר ודרך האתר בכל דרך שהיא, אלא רק באישור מראש ובכתב של הסוכנות ובכפוף לכך שהקישור יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא באתר.  יובהר כי גם לאחר מתן אישור, לסוכנות תהא הזכות הבלעדית להודיע על הפסקת הקישור ו/או ביטול הקישור, ולמקבל האישור לא תהא כל דרישה או טענה כלפי הסוכנות בגין הביטול.

8.6  אין להעביר לסוכנות כל תמונה ו/או מסמך ו/או תוכן המהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או ללא אישור מראש ובכתב של בעל הזכויות ו/או היוצר. למען הסר ספק במידה ויתבקש לבצע שימוש בתמונה או מסמך בעל זכויות יוצרים שאינם של המזמין, על המזמין האחריות לאלו ועל המזמין להתחייב לספק את הקרדיט לבעל הזכויות.

8.7  האחריות בגין תוכן הינה של המזמין בלבד והוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש בתוכן מועתק. במידה והמזמין ירכוש קישורים יחד עם כתיבת תוכן של הסוכנות,
תתחייב הסוכנות לכתיבה מקורית. האחריות על התוכן תהיה באחריות הכותב בלבד.

9. סודיות ופרטיות

9.1  הסוכנות תקפיד על שמירת הפרטים האישים של המזמין לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל וכל מידע אחר שימסר לה. 

9.2  הסוכנות מתחייבת לא להעביר את הפרטים האישיים השמורים אצלה לכל גורם זר, למעט הספקים עמה עובדת, וזאת במקרה הצורך כדי להשלים עסקה.

9.3   הסוכנות מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטים האישיים של אמצעי התשלום של הלקוח, אלא רק כדי לבצע את התשלום עבור העסקה שאותה ביקש המזמין לבצע. יחד עם זאת, ככל שהלקוח ימנע מביצוע תשלום עבור שירותים שקיבל, רשאית הסוכנות לעשות שימוש באמצעי תשלום שנמסרו לה מהלקוח בכל התקשרות עמה.  

9.4   הסוכנות תהא רשאית להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי במקרה שהמזמין עבר עבירה פלילית או חשף את הסוכנות לעבירה ו/או המזמין ביצע מעשים אשר פוגעים, או עלולים לפגוע באתר או בכל צד שלישי שהוא, ו/או כאשר המזמין משתמש בשירותי הסוכנות לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או במקרה של מסירת צו שיפוטי ו/או פנייה של רשות חוק מוסמכת ו/או בהליכים משפטיים ו/או מחלוקות.

9.5   המזמין מוותר על טענה סודיות ופרטיות כלפי הסוכנות, לצרכי שימוש בפרטים לניתוח סטטיסטי על ידה או על ידי מי מטעמה, כאשר במקרה זה לא תעשה הסוכנות שימוש בזיהוי אישי.

9.6   מובהר בזאת כי האתר פועל בסביבה אינטרנטית, על כן אין באפשרות הסוכנות להבטיח הגנה ו/או חסינות מלאה מפני גורמים זרים אשר ינסו ו/או יבצעו חדירה למחשבים של הסוכנות או למאגרי המידע שלה. אם יצליחו גורמים זרים ועוינים לחדור למידע השמור במאגרי הסוכנות ולבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל תביעה או טענה כלפי הנהלת האתר.

9.7   הסוכנות רשאית להשתמש בקוקיז במטרה לספק ללקוחותיה שירות יעיל ומהיר ולחסוך צורך בהזנה מחודשת של פרטים אישיים בכל כניסה לאתר. 

9.8   הסוכנות לא תישא באחריות במקרה שלא תלוי בה ו/או לא בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, ולמזמין לא תהיה דרישה או טענה או תביעה לנזקים ישירים ו/או נזקים עקיפים, גם במקרה של אבדן מידע ממאגרי המידע של האתר.

10.  ישוב סכסוכים

10.1  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים ובסכסוך בין הצדדים, במקרה של טענה הקשורה לאתר, לשירותים ולתקנון, לרבות אכיפה וכללי פרשות, יחול הדין הישראלי בלבד.

10.2  במקרים של מחלוקת בין הסוכנות לבין הלקוחות, הסמכות הבלעדית לדון במחלוקת נתונה לבית המשפט המחוזי או השלום במחוז מרכז או תל אביב יפו.

10.3  הסוכנות אינה מתחייבת לשמור כל מידע ו/או מאמר ו/או כתבה ו/או תוכן שנשלחו אליה. מובהר כי לאחר מכן הסוכנות תהא רשאית למחוק את המידע ולמזמין לא תהא כל טענה לכך. 

10.4  שימוש באתר לרבות אך לא רק בכל התכנים והשירותים אשר מוצעים בו עשויים להשתנות מפעם לפעם בהתאם לסוג התוכן. הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש המוצגים באתר בלי להתריע על כך או בלי לבצע על כך אזכורים מיוחדים בערוצי האתר השונים.

10.5  השארת פרטים באתר כמוה כהסכמה על קבלה של תוכן פרסומי מהסוכנות, כאשר באפשרות הלקוח להסיר את הסכמתנו לפרסומים. 

10.6  הסוכנות תעשה ככל שביכולתה להצגת מידע באתר ללא כשלים, תקלות או הפרעות, אך בשל שיקולים טכניים ייתכנו תקלות או הפרעות בזמינות של האתר. לכן הסוכנות  אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין ללא הגבלה והפעלה ולא תיתן פיצוי כספי בשל חוסר הזמינות, הפסקת השירות או הורדת האתר.

10.7  קישורים מהאתר לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי האתרים החיצוניים אמינים, איכותיים או בטוחים.

 

 

 

חזרה למעלה