בדיקה של Core Web Vitals
בדיקה של Core Web Vitals

 

  • Largest Contentful Paint (LCP): מודד ביצועי טעינה, קרי כמה זמן לוקח לפריט הגדול ביותר על המסך להיטען. כדי לספק חוויית משתמש טובה, LCP צריך להתרחש בתוך מקסימום 2.5 שניות מהרגע בו העמוד  מתחיל להיטען, או מקסימום של 4 שניות כדי להימנע מציון גרוע (Poor””). שימו לב שגם מדד שבין 2.5 שניות ל-4 שניות עדיין זוכה לציון של “מצריך שיפור”.

בדיקה של Core Web Vitals

 

  • First Input Delay (FID): מודד אינטראקטיביות – קרי, כמה זמן לוקח לעמוד להגיב כאשר המשתמש מקליק על משהו. כדי לספק חוויית משתמש טובה, עמודים צריכים להחזיר ציון FID של פחות מ-100 מילי-שניות, כאשר ציון של 100-300 מילי-שניות יספק ציון “מצריך שיפור” ותוצאה גבוהה (איטית) יותר תספק ציון גרוע. נציין כי בתהליך הבדיקה המפורט כאן נעשה שימוש במדד דומה, “Total Blocking Time” (TBT), זאת מכיוון שמדד ה-FID להלן דורש מידע מעשי “מהשטח”, אך בדיקה זו מסתמכת על נתוני “מעבדה”  מכיוון שנתוני שטח לא תמיד יהיו זמינים עבור האתר שאתם בודקים.

בדיקה של Core Web Vitals

 

  • Cumulative Layout Shift (CLS): מודד יציבות ויזואלית – קרי, האם העמוד קופץ בצורה לא תקינה כאשר המשתמש גולל דרך התוכן. לציון של חוויית משתמש טובה, עמודים צריכים לתחזק מדד CLS של פחות מ-0.1, כאשר ציון גבוה יותר ועד 0.25 יספק ציון “מצריך שיפור” וגבוה מכך ציון גרוע.

בדיקה של Core Web Vitals

הבדיקה המוסברת כאן מתמקדת במדדים עם ציון “גרוע” מכיוון שאלו יהיו אזורי הטיפול בעדיפות העליונה, אך אתם יכולים לכוונן לעצמכם את התוצאות כך שיכללו גם מדדים המחזירים ציון של “מצריך שיפור”. עכשיו אנחנו יודעים מה אנחנו מודדים, בואו ניכנס לתהליך הבדיקה עצמו.